องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 7 ม.ค. 2565 ]55
2 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]52
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]55
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]56
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]52
6 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]51
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]55
8 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]59
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]51
10 การรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]54
11 การลงทะเบียนและขอรับเงินผู้สุงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]54
12 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินผู้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]52
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]63
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]55
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จัดหน่วยอาหารหรอสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]55
16 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]53
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]53
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]57
19 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]55
20 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]54
 
หน้า 1|2