องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]114
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]91
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]109
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]95
5 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]101
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]108
7 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]103
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]103
9 การรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]105
10 การลงทะเบียนและขอรับเงินผู้สุงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]103
11 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินผู้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]100
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]107
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]99
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จัดหน่วยอาหารหรอสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]105
15 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]104
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]98
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]102
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]101
19 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]106
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ค. 2558 ]133
 
หน้า 1|2