องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]107
22 ประกาศภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]148
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]101
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]100
25 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]93
26 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 [ 11 ธ.ค. 2562 ]92
27 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]97
28 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]95
29 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 [ 6 ส.ค. 2562 ]99
30 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]100
31 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 [ 3 พ.ค. 2562 ]103
32 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]99
33 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก [ 7 ก.พ. 2562 ]102
 
|1หน้า 2