องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการติดตามและผลประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]14
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]59
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 [ 31 ธ.ค. 2562 ]63
4 ประกาศติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 ธ.ค. 2562 ]54
5 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 12 พ.ย. 2561 ]55
6 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 2) [ 12 พ.ย. 2561 ]58
7 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 1) [ 12 พ.ย. 2561 ]59