องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เเจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ก.ย. 2564 ]30
2 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]87
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]78
4 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.พ. 2564 ]88
5 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 9 ธ.ค. 2563 ]103
6 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]118
7 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]119
8 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]116
9 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร [ 30 ก.ค. 2563 ]93
10 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 21 ก.ค. 2563 ]111
11 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มิ.ย. 2563 ]103
12 คู่มือสมรรถนะ [ 9 ม.ค. 2563 ]95
13 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]100
14 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]103
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]108
16 ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]100
17 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รูปแบบ ฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 4 ก.ย. 2562 ]141
18 รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมเเละรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 [ 28 ส.ค. 2562 ]101
19 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 26 มิ.ย. 2562 ]102
20 ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 12 มิ.ย. 2562 ]101
 
หน้า 1|2|3|4