องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]18
3 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]11
6 องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดให้มีการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]53
7 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 7 ก.ค. 2565 ]73
8 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านระเบาะนาชั่วคราว [ 7 มี.ค. 2565 ]131
9 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2565 ]91
10 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ชั่วคราว [ 3 มี.ค. 2565 ]88
11 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]93
12 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]84
13 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]80
14 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือเลี้ยงสุรา [ 27 พ.ย. 2564 ]81
15 ข้อพึงระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ 25 พ.ย. 2564 ]80
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ปลอดบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]79
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]80
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรืเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2564 ]84
19 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]88
20 ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5