องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]45
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]39
3 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.พ. 2564 ]51
4 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 9 ธ.ค. 2563 ]61
5 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]75
6 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]73
7 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]66
8 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 21 ก.ค. 2563 ]69
9 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มิ.ย. 2563 ]62
10 คู่มือสมรรถนะ [ 9 ม.ค. 2563 ]59
11 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]61
12 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]61
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]68
14 ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]63
15 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รูปแบบ ฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 4 ก.ย. 2562 ]89
16 รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมเเละรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 [ 28 ส.ค. 2562 ]61
17 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 26 มิ.ย. 2562 ]61
18 ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 12 มิ.ย. 2562 ]60
19 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]63
20 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]58
 
หน้า 1|2|3