องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 24 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]37
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]42
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]31
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]30
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]29
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดให้มีการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]74
9 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 7 ก.ค. 2565 ]94
10 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านระเบาะนาชั่วคราว [ 7 มี.ค. 2565 ]151
11 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2565 ]111
12 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ชั่วคราว [ 3 มี.ค. 2565 ]109
13 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]111
14 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]104
15 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]105
16 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือเลี้ยงสุรา [ 27 พ.ย. 2564 ]125
17 ข้อพึงระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ 25 พ.ย. 2564 ]96
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ปลอดบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]94
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]99
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรืเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3|4|5