องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
   
ท่านประทับใจการบริการของ อบต.กรอกสมบูรณ์ ด้านใดมากที่สุด
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ยิ้มแย้มเเจ่มใส เต็มใจบริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

  องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม"ประกา...
  โครงการจิตรอาสาทำความดี ประจำเดือน มีนาคม 2565
  โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (กา...