วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการขุดระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างกำจัดวัชพืชคลองวังทะลุ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากสระน้ำประปาทุ่งพญาจ่ายมาชนเขตทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เขาหินซ้อน ถึงสระแก้ว ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ด้านหลังสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม ๓๐๔ (ชื่อเดิมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓๐๔) ถึงบริเวณสามแยกข้างบริษัททาคาเนะ โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ เข้าประปาหนองไผ่ล้อมถึงสำนักสงฆ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างพร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุจากบริเวณสะพานบ้านวังทะลุถึงสี่แยกโรงหล่อไปบ้านหนองแสง โดยวิธีคัดเลือก
11  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ มาบริเวณฟาร์มไก่ญาณิศา หมู่ที่ ๑ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบา ๓ ขวบและเด็กอนุบาล ๑-ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นนมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน ๒๒,๗๒๒ กล่อง นมปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง