วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
วัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒๑ รายการ
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเลเซอร์วัดระยะ ๑๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอก พร้อมฝาเปิด-ปิด แบบเกลียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุและไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง