องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองช่าง

 นายปุญญาธร  เกษมกุลพณิช

 ผู้อำนวยการกองช่าง

   
 
  นายณัฐปภัสร์ เทพารักษ์  
 
นายช่างโยธา
 
     
 นายธนากร ปรีชา นายสิทธิชัย โต่งกาโพง  นางอำนวยพร  พ่วงจีน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 นายไวพจน์   คงเค็ด  นายประภาส   อุปชา นายชาคริต  ทรัพย์เสนาะ
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
     
นายเชื้อชาย   โพธิ์ชัย   นายชาคร  ทรัพย์เสนาะ  นายธวัชชัย  ชมกิจ  
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประป า พนักงานผลิตน้ำประป า 
     
 นายสุริยา แม้นชน นายประพันธ์   อรุณเจริญ  นายประทีป อุวงษ์ 
 คนงานประจำรถน้ำ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ 
     
นายศรศักดิ์ บุญสม      นางสาวชัญญาภัค  ทันภาจิตร
 คนงานประจำรถขยะ    คนงานทั่วไป