องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองช่าง

 นายปุญญาธร  เกษมกุลพณิช

 ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 
  -ว่าง-  
 
นายช่างโยธา
 

 

 
 
-ว่าง- -ว่าง-  นางอำนวยพร  พ่วงจีน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 นายไวพจน์   คงเค็ด  นายประภาส   อุปชา นายชาคริต  ทรัพย์เสนาะ
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
 
   
-ว่าง- นายชาคร  ทรัพย์เสนาะ  -ว่าง-
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประป า พนักงานผลิตน้ำประป า 
   
 
 นายสุริยา แม้นชน -ว่าง- นายประทีป อุวงษ์ 
 คนงานประจำรถน้ำ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ 
 
   
-ว่าง- 
   -ว่าง-
 คนงานประจำรถขยะ    คนงานทั่วไป