องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

คณะผู้บริหาร

 

นายพีรมิตร สัมฤทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายพิเนตร์ บัวสอน

นายเอียด  แย้มกลิ่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายประสาร กลีบพรมราช

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล