องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม"ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ"


            องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ นำโดย นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

            ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และเเสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเเละคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยชูแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกาทุจริต" ตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเเละคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต

2022-03-25
2022-03-17
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-10
2022-01-04
2022-01-04
2021-11-29
2021-11-27
2021-11-26