องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (การถักตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า(การถักตะกร้าจากเส้นพาสติก) ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565

2022-03-25
2022-03-17
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-10
2022-01-04
2022-01-04
2021-11-29
2021-11-27
2021-11-26