องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมประจำปี 2564


โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พร้อมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-08
2020-11-02
2020-06-23
2020-05-18
2020-05-05
2020-04-29
2020-04-01
2020-03-31
2018-07-25
2018-07-20